HistoriekDe eerste wandeling


Voor het ontstaan van de club dien je terug te keren tot voor 25 oktober 1971. En voor een vereniging is dit tegenwoordig toch al een betrekkelijk lange periode.


Leopoldsburg is een gemeente, die haar ontstaan en haar leven te danken heeft aan de militairen. En dankzij de militairen is ook onze wandelvereniging ontstaan.

Nand Hendrix en Marcel Corthouts kwamen op het idee om burgers en militairen samen te laten wandelen.


Na het nodige organisatiewerk en met de toestemming van de toenmalige plaatscommandant (luitenant-kolonel Lermusiau), werd op 25 augustus 1971 een eerste wandeling gerealiseerd.

Vertrek en aankomst vonden plaats op het toenmalige Chazalplein - nu het Zegeplein - onder het goedkeurend oog van de op een hoge sokkel geplaatste generaal Chazal.

Niet minder dan 482 wandelaars kwamen er opdagen, wat kon omschreven worden als een enorm succes. Iedere deelnemer kreeg dan ook een herinneringsmedaille uitgereikt.
De tweede en volgende...


Een tweede wandeling ging door op 24 oktober 1971, goed voor 374 wandelaars. Hierdoor was het enthousiasme bij de organisatoren zo groot, dat ze de dag nadien besloten hierover een vergadering te houden.

Yvo en René Heselmans, samen met Yvan Smits van de jeugdraad, hebben hun gedachtewerelden bij elkaar gegooid en DE wandelclub van Leopoldsburg was geboren. Op de stichtingsvergadering, gehouden op 25 oktober 1971 in aanwezigheid van 74 personen, werd het eerste bestuur gekozen.


Het toenmalige bestuur bestond uit 8 leden: ere-voorzitter Jules Lermusiau; voorzitter René Heselmans; ondervoorzitter Marcel Corthouts; secretaris Felix Truyers; penningmeester Jules Buteyn; bestuursleden Charlotte Thijs, Gerard Philippe, Alex Aerts.

Nog in hetzelfde jaar - 1971 - werd door deze mensen een kersttocht ingericht waarbij ze 302 wandelaars op de been hebben gekregen.


Nog steeds zijn er leden in de club die reeds lid zijn van het eerste uur, nu toch al enkele decennia geleden. Om niemand te vergeten, worden hier geen namen genoemd, maar vanwege het voltallige bestuur: van harte proficiat en doe er nóg een pak jaartjes bij.